Breaking News

Error rendering macro 'rss' : java.io.IOException: Failed to recover from an exception: http://environmentalhealthnews.org/archives_rss.jsp?sm=&tn=1title%2Clede%2Cdescription%2Ctext%2Csubject%2Cpublishername%2Ccoverage%2Creporter&tv=toxicology&ss=1

Slovenian Translation

Slovenian Translation of Milestones of Toxicology

 

The Milestones of Toxicology poster was translated into Slovenian by Ester Lovsin Barle, PhD, MscTox, ERT, Head Health Hazard Assessment Center of Excellence (HHA CoE), Novartis Pharma HSE & BC. To open or download the Slovenian Milestone poster click HERE.

 

Zgodovinski mejniki in odkritja ki so zaznamovala toksiološko znanost

Steven G. Gilbert1 and Antoinette Hayes2

1Institute of Neurotoxicology and Neurological Disorders and 2Northeastern University

Poznavanje toksičnih in zdravilnih lastnosti rastlin, živali, mineralov je oblikoval civilizacijo že tisočletja. Temelji sodobne toksikologije so zgrajeni na pomembnih mejnikih in odkritjih osnovnega eksperimentiranja. Skozi stoletja je znanost toksikologije nudila podatke, ki so oblikovala in vodila družbo. Ta plakat preučuje razvoj toksikologije kot discipline in njenega vpliva na civilizacijo s povdarki na mejnikih in odkritjih povezanih s toksikologijo. Primeri osvetljujejo začetke toksikologije, kakor tudi preučujejo nauke, ki smo se jih skozi zgodovino naučili in ponovno učili. Ta projekt si prizadeva ovredntiti, kako toksikolog in toksikologija medsebojno delujeta, kot tudi vplivata na druge znanstvene in kulturne discipline, vključno z vero, politiko, in vlado. Toksikologija se je razvila do prave znanstvene discipline s svojimi znanstveniki, izobraževalnimi zavodi, pod-disciplinami, strokovnimi društvi in revijami. Zdaj je toksikologija samostojna disciplina, ki se povezuje z drugimi področji, kot so kemija, fiziologija in farmakologija. Vabimo vas, da se nam pridružite na poti odkrivanja in ponudite svoje predloge o tem, kaj so mejniki in odkritja najpomembnejša v toksikologiji.

Interaktiven poster je dostopen na www.asmalldoseof.org

 

 

 

  • No labels